Spelregeluitleg 10 september

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 31-08-2020
Ouder nieuws »

Ook dit jaar zijn er weer de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd in de spelregels.

Deze zullen op 10 september door Ernstjan van der Perk uitgelegd worden.

 

Op donderdag 10 september, na afloop van de reguliere training, is dan de interactieve presentatie met de spelregelwijzigingen. De training begint, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur.

De spelregelcompetitie is hierdoor verplaatst naar 24 september. 

 

Link naar spelregelwijzigingen 2020-2021

 

Een handig hulpmiddel om de spelregelwijzigingen te begrijpen is de webinar die de KNVB heeft gegeven. Deze kan je op elk gewenst tijdstip terugkijken. Dit is  de link naar de webinar , waarin Jeroen Manschot de wijzigingen bespreekt.

 

Regel 1 - Het speelveld

• Doelpalen en de doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn

 

Regel 10 - De uitslag van de wedstrijd bepalen

• Gele kaarten (GK) en vermaningen worden niet meegenomen in de strafschoppenserie

• Zie ook de spelregelwijzigingen van regel 14 met betrekking tot de strafschoppenserie

 

Regel 11 - Buitenspel

• Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor

de beoordeling van buitenspel

 

Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

• Hands

o De grens tussen de schouder en de arm wordt beschreven als de onderkant van de oksel (zie het diagram op pagina 21)

o ‘Onopzettelijk’ hands door een aanvaller (of teamgenoot) wordt alleen bestraft als het gebeurt ‘onmiddellijk’ voor een doelpunt of een duidelijke scoringskans

• Een doelverdediger kan een gele kaart ontvangen of worden verwijderd wegens het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal na een spelhervatting (bijv. doelschop, vrije schop etc.) zelfs als het aanraken met de hand of arm gebeurt

• Elke overtreding (niet enkel een fysieke overtreding) die een veelbelovende aanval beïnvloedt of stopt, moet worden bestraft met een gele kaart

• Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal moet een gele kaart ontvangen

• Als de scheidsrechter voordeel geeft, of een ‘snelle’ vrije schop toestaat, in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhindert of onderbreekt, dan wordt de gele kaart niet gegeven

  

Regel 14 - De strafschop

• Een overtreding door de doelverdediger wordt niet bestraft als de strafschop het doel mist of terugkomt van paal of lat (zonder aanraking van de doelverdediger) tenzij de overtreding de nemer duidelijk beïnvloedde

• De doelverdediger krijgt een vermaning voor de eerste overtreding; het is een gele kaart voor elke volgende overtreding(en)

• De nemer wordt bestraft als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een

overtreding begaan

  

Het VAR-protocol

• Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die door de VAR alleen is uitgevoerd

  

Begrippenlijst

• Er is een beschrijving van het begrip ‘vasthouden’ toegevoegd

• De positie van een speler bij een spelhervatting is de positie van de voeten of enig deel van het lichaam dat de grond raakt (behalve zoals beschreven in Regel 11 – Buitenspel)

  

Toelichting

Als de doelverdediger bij het nemen van een doelschop of vrije schop de bal ‘opwipt’ en een ploeggenoot de bal met hoofd of borst terugspeelt naar de doelverdediger zodat hij deze kan vangen, dan wordt de schop overgenomen; er volgt geen disciplinaire straf (tenzij het aanhoudend gebeurt)

  

Redactionele wijzigingen

Er zijn een paar redactionele wijzigingen doorgevoerd om de volgorde van de tekst consistenter/ logischer te maken; deze zijn onderstreept in de Spelregels:

  

Herziene tekst

 Regel 12

• De volgorde van de punten die de overtredingen m.b.t. hands beschrijven is veranderd

  

Regel 14

• Er zijn punten toegevoegd met betrekking tot overtredingen door de doelverdediger

• Het overzicht met overtredingen bij een strafschop is geactualiseerd en opnieuw gerangschikt

  

VAR Protocol

• De tekst is het ‘review’ gedeelte is herschikt om de verwachting te benadrukken dat de meeste VAR-herzieningen ‘on-field reviews (OFRs) zullen zijn.

Laatst vernieuwd: 31-08-2020 om 09:21:05

Terug