Schriftelijke ALV 2019 op 13 februari

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 07-01-2021
Nieuws >>

Door de coronapandemie en als gevolg daarvan de (vrijheids)beperkende maatregelen van het kabinet ter voorkoming van de verspreiding van het virus, is het organiseren van een fysieke ledenvergadering niet mogelijk. Onlangs heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt, waardoor een mogelijkheid van een gebruikelijke ledenvergadering volledig uit het zicht verdween. Door de omstandigheden gedwongen heeft het bestuur besloten om op schriftelijk/digitale wijze een ledenvergadering in de maand februari te organiseren. De keuze om op deze wijze te vergaderen vloeit voort uit het streven van het bestuur om op een eenvoudige wijze ieder lid en donateur de gelegenheid te geven hierin te participeren, digibeet of niet. De voorbereiding is in volle gang en zal binnenkort worden afgerond.

 

 

Dit geldt in eerste instantie voor de uitgestelde ALV 2019 (van april 2020), welke we nu -schriftelijk- op 13 februari 2021 alsnog willen houden.

De ALV over het boekjaar 2020 staat op de kalender voor 13 april 2021. We hopen dat we dit wel ‘fysiek’ kunnen doen.

Terug