Verslag ALV 11 april

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 12-04-2023
Ouder nieuws »

De ALV is dinsdag 11 april gehouden voor 19 aanwezigen. 

Helaas was dat niet genoeg voor de benodigde twee derde van het aantal leden om de nieuwe statuten te kunnen goedkeuren.
De ruime meerderheid van de aanwezig leden waren voor, maar we moeten hiervoor over twee weken (dinsdag 25 april) een BALV organiseren.

De jaarstukken en jaarrekening is goedgekeurd en de ALV heeft het bestuur decharge verleend.
De aftredende bestuursleden zijn herkozen en de commissies samengesteld.
De nieuwe lidmaatschapsvormen zijn goedgekeurd, hiervoor is de contributie niet verhoogd.

We hebben een nieuwe Commissie Continuïteit, bestaande uit Peter Kadiks en Peter Korst. Mocht het gehele bestuur belet zijn, dus opgestapt of erger, dan is hun taak de vereniging door te laten draaien. De “designated survivers”, die zo snel mogelijk een nieuw bestuur samenstellen
Laten we hopen, dat ze nooit nodig zijn!

Tenslotte zijn de eerste reserveringen gedaan voor het 100 jarig jubileum in 2029 !

Laatst vernieuwd: 12-04-2023 om 11:26:26

Terug