Jaarvergadering 11 april 2023

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 04-03-2023
Ouder nieuws »

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is 11 april 2023.

Omdat we de statuten willen aanpassen is het noodzakelijk dat twee derde van de leden aanwezig is tijdens de ALV. Om toch een geldige stemming te houden moeten we daarna een BALV, een Bijzondere Algemene Vergadering, houden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige stemgerechtigden, kan dan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De ALV is 11 april 2023 en de BALV, indien nodig, is 25 april 2023.

Laatst vernieuwd: 04-03-2023 om 16:55:00

Terug