Bert van den Akker overleden

Vrijdag 5 juli bereikte ons het droeve bericht dat op donderdag onze oud-voorzitter Bert van den Akker is overleden.

In Bert verliezen we een markante persoonlijkheid met grote verdiensten voor de voetbalscheidsrechterij.

Na op niveau actief te zijn geweest als scheidsrechter is hij KNVB docent geworden en heeft hij veel energie gestoken in de opleiding van scheidsrechters. Samen met zijn maatje Jan vd Linde heeft hij vele scheidsrechters opgeleid en naar een hoger niveau gebracht. Zijn inspirerende manier van lesgeven samen met Jan hebben scheidsrechters geënthousiasmeerd.

Daarnaast was hij rapporteur en begeleidde hij jonge scheidsrechters in het talententraject. Maar ook bestuurlijk was hij actief. Zo was hij lid van de scheidsrechterscommissie van de voormalige KNVB afdeling Leiden en was hij betrokken bij de opstart van de zaalvoetbalarbitrage in de Groenoordhallen.

 

Bert van den Akker was een zeer betrokken lid van onze scheidsrechtersvereniging.

Toen in 2005 de beoogd nieuwe voorzitter door persoonlijke omstandigheden deze taak niet kon uitvoeren, heeft Bert zijn verantwoordelijkheid genomen en is voorzitter geworden, wat helemaal niet zijn ambitie was. De vereniging bevond zich door de aanzegging van een gedwongen verhuizing in een roerige periode en daar heeft hij de club met verve doorheen geloodst. Door zijn persoonlijke inzet is er een nieuwe voorzitter gevonden en is hij enige jaren bestuurslid gebleven als coördinator clubgebouw. De Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken is hem voor al deze zaken zeer dankbaar.

Maar bovenal herinneren we ons Bert van den Akker als een aimabel mens, bijna altijd aanwezig op de donderdagavondtrainingen, zo lang hij kon meetrainend en na afloop van de training met een biertje samen met zijn vriend Jan vd Linde de gezelligheid verhogend.

Bert is 80 jaar geworden. We gaan hem missen.

 

Het afscheid en crematie van Bert is op woensdag 10 juli om 10.15 uur in de Boerhaave aula van crematorium Rhijnhof te Leiden.


Barbecue zondag 1 september

De barbecue is op zondag 1 september. Natuurlijk in onze kantine!

 

De kosten 10 euro, voor kinderen tot 13 jaar 5 euro.

Inschrijvingen kan op het inschrijfformulier in de kantine of per email naar ac@svleiden.nl

 

We beginnen met de bbq om 18.00.  Na 17.00 ben je al welkom om een drankje te nuttigen.


Promoties

Het voetbalseizoen 2018-2019 is inmiddels aan zijn einde gekomen. Inmiddels zijn de promoties en degradaties bekend gemaakt. Ook binnen onze vereniging zijn enkele leden gepromoveerd, we willen hen feliciteren met hun behaalde prestatie en heel veel succes wensen in hun nieuwe groep. Helaas hebben we nog geen opgave van de zaal ontvangen.

 

Rick Turk gepromoveerd van Zaterdag Groep D naar Zaterdag Groep C

Lizzy van der Helm gepromoveerd van Zaterdag Groep E naar Zaterdag Groep D

Sarah Brinkkemper gepromoveerd van Zaterdag Groep F naar Zaterdag Groep E

Yodi Monteny gepromoveerd van Zaterdag Groep G naar Zaterdag Groep F

Jan Haasnoot gepromoveerd van Zaterdag Groep I naar Zaterdag Groep G

Willem-Jan Tilburg gepromoveerd van Zaterdag Groep I naar Zaterdag Groep G

Remko Lochtenberg gepromoveerd van Zondag Groep F naar Zondag Groep E

Arjan Jansze gepromoveerd van Zaterdag Jeugd Groep D naar Zaterdag Jeugd Groep C

Jeroen Deutekom gepromoveerd van Zaterdag Jeugd Groep E naar Zaterdag Jeugd Groep D

 

Mocht er een fout in de lijst staan dan graag een bericht naar secretaris@svleiden.nl


Zomertrainingen

De zomertraining start op dinsdagavond 18 juni. Start 19.30 uur in de duinen bij Hotel Duinoord  te Wassenaar.
(Vertrek 19.00 uur bij zwembad De Does Leiderdorp)

 

Vanaf donderdag  20 juni  op ons trainingsveld te Leiderdorp 
Aanvang 19.30 uur (een gezellige zomer training)

 

De start van het nieuwe seizoen:
Donderdag 1 aug op ons trainingsveld te Leiderdorp
Aanvang 19.30 uur.


Jubileum feestavond 11 mei

De feestavond van 90 jubileum was sfeervol en erg gezellig met 65 aanwezigen.

Vanaf 17:00u was de kantine open en al vrij snel liep de kantine vol. De barbecue was weer uitstekend verzorgd door onze kantine beheerders Piet en Gerda van der Meer. Met heerlijke salades en fruittoetje. Maar ook uitstekende keuze voor onze leden die liever vegetarische of halal eten.

 

Buiten stonden twee feesttenten met heaters. Ook daar was het snel druk en gezellig.

Om 20:00u heeft voorzitter Jan de Jong een feestelijk speech gehouden en opening van de avond verzorgd. Waarna de aanwezigen naar de voorkant van de kantine gedirigeerd werden.

 

Daar hebben Jan de Jong en bijzondere eregast, oud-voorzitter en erelid Cor Cozijn samen het nieuwe welkomsbord onthuld.

 

Lees verder

Nieuw verenigingsnaam: Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 april 2019 van de COVS groep Leiden en omstreken hebben de leden in ruime meerderheid (95% voor) besloten de naam van de vereniging te wijzigen in "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken".

 

Bij de ALV waren 25 aanwezigen: 22 leden, 2 donateurs en afgevaardigde Rene Kiebert namens het hoofdbestuur van COVS Nederland.

 

 

Verder de volgende besluiten genomen:

Lees verder

Lintje voor Piet en Gerda van der Meer

Vandaag zijn Piet en Gerda van der Meer koninklijk onderscheiden, welke werd uitgereikt door de Leiderdorpse burgemeester Laila Driesen.

 

Gerda van der Meer-van Goozen zorgt als lid van de kantinecommissie wekelijks dat iedereen voorzien wordt van een hapje en een drankje. Ook maakte zij de accommodatie schoon. Sinds 2010 is zij samen met haar echtgenoot de beheerder van de huidige accommodatie in het Weteringpark. Zelfs in de periodes dat mevrouw Van der Meer ernstig ziek is geweest, bleef zij haar taken vervullen. Gerda heeft in 1999 de Zilveren Scheidsrechter ontvangen en is in 2017 benoemd tot erelid.

Hiernaast heeft Gerda van 1980 tot en met 1987 op basisschool De Schakel vele uren geholpen bij het lezen en bij de lessen handvaardigheid.

Piet van der Meer heeft in de afgelopen 38 jaar veel verschillende functies bekleed; bestuurslid, secretaris, lid van diverse commissies, organisator van activiteiten en trainer. Daarnaast was hij van 1980 tot 2002 lid van de KNVB, waar hij scheidsrechter en rapporteur was. Vanwege zijn verdiensten is hij in 2001 onderscheiden met de zilveren waarderingsspeld van de KNVB. Hiernaast heeft de heer Van der Meer ook vele jaren de Koningin Juliana School ondersteund bij het begeleiden van het vervoer naar en het onderhoud van de schooltuinen in de Bloemerd.

Bij COVS Leiden heeft Piet in 1999 de Zilveren Scheidsrechter ontvangen en is in 2006 benoemd tot erelid.

 

 


Laatste training 13 juni

De laatste training van het seizoen is dit jaar op 13 juni.

Het is gebruikelijk dat de laatste training op de laatste donderdag van de maand mei is. Maar dit jaar is 30 mei Hemelvaartdag. Da’s geen gepaste dag voor een feestelijke training. 
De KNVB heeft er een langer seizoen van gemaakt. Daarom gaan wij ook nog een paar weken door.

Voor 13 juni is natuurlijk weer een speciale trainer geregeld.
De avond wordt verder feestelijk aangekleed.

De training begint om 19:30 uur
 


Update2: Uitnodiging algemene leden vergadering 29 april

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering
die wordt gehouden op maandag 29 april 2019 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.

De vergadering begint om 20.00 uur.

 

Behalve de reeds gepubliseerde agenda is hieraan toegevoegd:

  • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Lees verder voor de toelichting en stukken

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o.
Ronald Vermeulen
secretaris

Lees verder

Verslag bijzondere algemene leden vergadering 16 april

Op dinsdag 16 april is een bijzondere algemene leden vergadering gehouden met 12 aanwezige leden en 2 donateurs.

Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. En natuurlijk de voorgestelde naamswijziging in “Scheidsrechtersvereniging Leiden en omstreken”.

De naamswijziging is met ruime meerderheid en twee onthoudingen aangenomen. Maar voor een geldige stemming over de statuten wijziging diende ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn op de balv. Er is wel gestemd, ook hier was een ruime meerderheid voor en twee onthoudingen.

 

De concept notulen zijn inmiddels beschikbaar en kunnen hier gedownload worden.

Hierdoor roept het bestuur op in de komende algemene vergadering tot de behandeling van het voorstel tot statutenwijziging.

Hiervoor zal de voorzitter agendapunt 12a en 12b toe voegen aan de agenda:

  • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De toelichting en inhoud van de wijziging statuten en huishouden reglement is vermeld in de balv stukken:

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018.pdf

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018_concept_notulen_16-04-2019.pdf