KNVB Nieuwsupdate 15 – Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal
We hebben met pijn in ons voetbalhart moeten besluiten dat de Regiocup voor senioren dit seizoen definitief niet meer haalbaar is. Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 mei naar (op z’n vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een toernooi. Ontzettend zuur en balen! Wij hadden heel graag gezien dat we inmiddels weer in de buitenlucht konden voetballen, maar helaas is dat niet mogelijk. Wat ons betreft had dit prima gekund, want we weten dat trainen en (lokaal) wedstrijden spelen voor volwassenen in de buitenlucht nauwelijks tot besmettingen leidt. Sporten en bewegen zorgen voor een vitalere samenleving, daar hadden we ontzettend graag weer aan bijgedragen, zeker gezien het feit dat de gemiddelde Nederlander 6 kilo is aangekomen en minder sport dan voor de Coronapandemie. Dit blijven we uiteraard in onze lobby aanvoeren.

Waarom definitief geen Regiocup voor senioren?
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet als team trainen, alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden. In dat geval kan de KNVB Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni starten. Voor een toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat (regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen veldonderhoud nodig is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen op dit moment onwaarschijnlijk dat de datum waarop volgens het openingsplan weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) naar voren wordt gehaald.

Hopelijk wel zomervoetbal
Zodra de coronabeperkingen het toelaten, kunnen verenigingen onderling oefenwedstrijden organiseren. Daarnaast is er de hoop dat er in de zomerperiode meer versoepelingen mogelijk zijn, waardoor verenigingen die beschikken over kunstgrasvelden of speciale Beachsoccer-velden ’zomervoetbal’ kunnen organiseren. Wij zullen jullie hierbij gaan ondersteunen. Mocht zomervoetbal niet mogelijk zijn op jouw vereniging, dan adviseren we om toch iets te organiseren voor de senioren (27+), de groep die al lange tijd niet normaal kan trainen. Wellicht bij een vereniging in de buurt (mits de maatregelen daar ruimte voor bieden)? Hierdoor kunnen zij toch nog een ‘wedstrijdje’ meepikken in de mooiste periode van het jaar. Op korte termijn ontvangen jullie meer informatie over onze ondersteuning bij de organisatie van zomervoetbal.

Regiocup voor de jeugd?
De jeugd mag wel al enige tijd normaal trainen en op de eigen vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij hierdoor al wedstrijdfit zijn, willen we de optie voor de Regiocup voor deze doelgroep zo lang mogelijk openhouden en niet onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden verspelen. We blijven in gesprek met ‘Den Haag’ en we blijven zoeken naar mogelijkheden. Zodra hier definitief uitsluitsel over is, communiceren we hierover. Hier vind je de poule-indeling voor de Regiocup, wanneer deze van start kan.

Mocht veldonderhoud een belemmering zijn om deel te nemen aan de Regiocup voor de jeugd, neem dan contact op met de gemeente en/of je Verenigingsadviseur om samen te zoeken naar een alternatief.

Incasso maandelijks voorschot
Evenals de vorige maanden zal ook de maandelijkse incasso van de maand mei niet worden uitgevoerd. Dit houdt tevens in dat de clubs de eindafrekening over het lopende seizoen in de maand juni kunnen verwachten.

Lobbysucces NOW
Diverse keren is door verenigingen de NOW-problematiek onder de aandacht gebracht. In eerdere Nieuwsupdates schreven wij over onze lobby in dit dossier. Het is prettig te kunnen berichten dat deze inzet tot een succesje heeft geleid. Het kabinet gaat namelijk een oplossing bieden via de regeling Tegemoetkomingsregeling Amateursportorganisaties COVID 19 (TASO). Deze TASO-regeling gaat nu ook open voor de gedupeerde amateurclubs die geen NOW-compensatie kregen. Hiermee komen de verenigingen alsnog in aanmerking om een vergoeding te krijgen voor loonkosten die niet via andere regelingen (bijv. NOW of TOZO) zijn gecompenseerd. Voor het volledige bericht, klik hier .

Stand van zaken financiële regelingen Q1 & Q2
Volgens planning gaan vanaf 17 mei de loketten voor zowel de TASO als de TVS weer open. Er kan dan door sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties compensatie voor het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Binnenkort zet de minister haar handtekening onder de regelingen zodat deze definitief worden en de exacte voorwaarden helder zullen zijn. Vanuit VWS is gemeld dat de regelingen, ten opzichte van de vorige kwartalen, inhoudelijk niet zullen wijzigen. Wel zal de drempel voor de TASO (nu €1500), worden verlaagd en het maximumbedrag (nu €12.000) worden verhoogd. Goed nieuws, want hiermee zullen nog meer sportverenigingen een beroep op de TASO kunnen doen. Bij de TVS was het compensatiepercentage voor de zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’ 45%. Dit percentage zal worden verhoogd. Zodra meer bekend is, zullen wij daarover berichten.

Contact en ondersteuning
Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze Verenigingsadviseurs of een collega van KNVB Contact . Of bekijk onze FAQ’s op www.knvb.nl/coronavirus en www.knvb.nl/regiocup .

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal

Bron: KNVB

Zomertraining

De laatste training van het seizoen is 27 mei. Helaas zonder festiviteiten want de kantine is nog steeds dicht.

De zomertraining start op dinsdagavond 1 juni. Start 19.30 uur in de duinen bij Hotel Duinoord te Wassenaar.

(Vanwege de Corona maatregelen nu geen vertrek van zwembad De Does in Leiderdorp)

 

 

Vanaf donderdag  3 juni  op ons trainingsveld te Leiderdorp

Aanvang 19.30 uur (een gezellige zomer training)

 

 

De start van het nieuwe seizoen:

Donderdag 5 augustus op ons trainingsveld te Leiderdorp

Aanvang 19.30 uur.


Barbecue 28 augustus

Op zaterdag 28 augustus is, als de corona maatregelen het toelaten, de BBQ.

Daar zijn we wel aan toe !

 

We hopen dat de meeste van ons dan gevaccineerd zijn. En de kantine en terras geopend zijn.

Bij de BBQ willen we ook feestelijk tintje geven aan de avond.

We willen dan Jan de Jong als erelid huldigen. De jubilarissen konden niet bij nieuwsjaarsreceptie gehuldigd worden.

 

Details en inschrijving volgt later. Kan je niet wachten: email naar ac@svleiden.nl


27 april, 4 en 13 mei: Geen training
De komende dagen zal het complex op 27 april, 4 mei en 13 mei 2021 gesloten zijn. Het is op deze dagen niet mogelijk om te trainen. Lees verder

Verslag ALV 2020 13 april

30 leden en donateurs hebben een stembiljet ingeleverd.

De notulen, het jaarverslag, de financiële stukken, begroting etc zijn goedgekeurd en aangenomen. Het bestuur is decharge verleend.

De contributie voor 2022 blijft ongewijzigd.
De bestuurs- en commissieleden zijn ge- en herkozen.

Rob Braun is onze nieuwe voorzitter.

Jan de Jong is benoemd tot erelid.

 

Hiermee is de schriftelijke ledenvergadering afgerond.

 


Jan de Jong benoemd tot Erelid

In de digitale Algemene Leden Vergadering van 13 april jl. is Jan de Jong benoemd als ERELID van Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.

 

In deze ALV was onze voorzitter Jan de Jong aftredend en niet herkiesbaar.

 

Jan de Jong is in mei 2007 aangetreden als voorzitter. Het was in een rumoerige periode. De Gemeente Leiderdorp had aangekondigd dat ze huizen wilde bouwen op ons terrein. Ons clubgebouw moest plat. Er moest geld komen voor de A4 ondertunneling. Maar een verhuizing was niet eenvoudig. RCL leek logisch, maar de onderhandelingen gingen stroef.

Jan heeft vele onderhandelingen met de Gemeente Leiderdorp gevoerd, maar ook andere vergaderingen (met de bouwer, de architect en de medebewoners van ons pand -IJssport VIJL-). Deze vergaderingen vonden veelal in Leiderdorp plaats waardoor Jan (die in Noordwijkerhout woont) vele uren kwijt was aan reizen en vergaderen.

 

Jan werd ook meteen in 2007 lid van het landelijk hoofdbestuur van de COVS. Aldaar met de portefeuille Spelregels verantwoordelijk voor de LCS (Landelijke Commissie Spelregels).

In 2009 werd de eerste paal geslagen van ons nieuwe clubgebouw. Een mijlpaal voor Jan.

Op dat moment was er een bestuurscrisis bij onze vereniging. Hierdoor moest Jan met de rest van het bestuur ook het secretariaat waarnemen.

 

In 2011 is Jan teruggetreden uit het landelijk hoofdbestuur. Helaas maakte hij in die periode een zware tijd door, door een slopende ziekte. Deze ziekte zou nog regelmatig een aanslag doen op zijn lichamelijke conditie.

 

In december 2013 is Jan namens COVS West 2 lid geworden van de landelijke Werkgroep “Werkgroep Toekomstverkenning COVS”. Deze heeft de opdracht om te kijken naar allerlei aspecten die van invloed of nodig kunnen zijn bij diverse ontwikkelingen binnen de COVS. Jan werd de voorzitter van de werkgroep en overhandigde eind 2015 het eindrapport aan het landelijk hoofdbestuur.

In 2014 is Jan onderscheiden met ‘De Zilveren Scheidsrechter’ door COVS Nederland.

 

 

Het bestuur heeft Jan de Jong in een videogesprek gefeliciteerd met zijn benoeming tot ERELID.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaat het bestuur een feestavond organiseren. Tijdens deze feestavond zal de bijbehorende erelid-speld opgespeld worden.

Lees verder

Lizzy van der Helm fluit oefeninterland tussen België en Ierland

Lizzy van der Helm is aangewezen als scheidsrechter bij de oefeninterland tussen de vrouwen van België en Ierland. Het duel wordt zondag gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Van der Helm wordt in België bijgestaan door haar assistenten Nicolet Bakker en Diana Snoeren. Marisca Overtoom is de vierde official.

De wedstrijd begint zondag om 19.30 uur.

(Bron: KNVB )

Lees verder

Geen promotie/degradatie voor (assistent-)scheidsrechters

De reguliere voetbalcompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld. Besloten is dat alle teams komend seizoen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als waarop ze dit seizoen zijn begonnen. Dit geldt ook voor de arbitrage. Dat betekent dat we dit seizoen geen promotie/degradatie doorvoeren. Dit geldt voor zowel de jeugd- als de senioren (assistent-)scheidsrechters en voor zowel het veld als de zaal.

Ook vorig seizoen konden we, door het abrupte einde door de coronacrisis, geen promotie/degradatie laten plaatsvinden. Wel was het toen nodig om via plaatsingen een aantal groepen aan te vullen naar het niveau dat nodig was om alle wedstrijden van passende arbitrage te voorzien. Dat kwam door verschuivingen in hogere groepen en natuurlijk verloop. Dat is nu veel minder het geval. De groepsgroottes geven op dit moment geen aanleiding voor dergelijke plaatsingen.

In de beginfase van dit seizoen zijn in het zeer beperkte aantal wedstrijden dat is gespeeld enkele rapportages uitgebracht. Een enkeling is twee keer beoordeeld, sommigen één keer en het merendeel van de officials is niet begeleid of gerapporteerd. Een basis waarop een eventuele promotie/degradatie zou moeten plaatsvinden, ontbreekt dus volledig. Deze mening wordt gedeeld door het bestuur van de COVS.

We begrijpen goed dat het uitblijven van promotie/degradatie voor sommigen een teleurstelling zal zijn, maar de uitzonderlijke omstandigheden laten in onze ogen geen ruimte voor andere oplossingen. We hopen van harte dat iedereen komend seizoen alsnog zijn of haar persoonlijke doelen op dit gebied kan verwezenlijken.

 

KNVB Regiocup 

Zodra vanuit de overheid groen licht komt, zal gaan worden gespeeld in de zogenaamde  KNVB Regiocup . Daarin vindt, mede als gevolg van dit besluit, geen rapportage plaats. Wel willen we onze rapporteurs en begeleiders in deze wedstrijden zo veel mogelijk inzetten om een bijdrage te leveren aan jullie ontwikkeling. Op de exacte vorm daarvan, zullen we op een later moment terugkomen.

 

(Bron: KNVB)


Corona update 23 maart; Na pasen nieuwe aanvangstijd

De training blijven doorgaan, met een tijdelijk gewijzigde aanvangstijd om 19:15u.

Door de laatste Corona maatregelen van de overheid met een verlenging van de avondklok, om iedereen de gelegenheid te geven op tijd thuis te zijn hebben we de aanvangstijd tijdelijk gewijzigd. Tijdelijk tot en met 5 april.

Na pasen gaan we met ingang van dinsdag 6 april weer trainen op de gewone aanvangstijd 19:30u.

 

We trainen met groepjes van 4 personen.

De trainers zetten een aantal circuits uit op het trainingsveld, waarbij gerouleerd wordt.

Let op de aanwijzingen van de trainers, beheerders en bestuur. Zij zullen nog alerter zijn op de 1,5 mtr.

 

De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht.
Kom dus omgekleed naar de training. En na de training meteen weer het complex verlaten.

 

Een aantal algemene richtlijnen blijft van kracht:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd voorafgaand en na afloop van de sport 1,5 meter afstand van elkaar
  • Neem je eigen drinkbidon of waterfles mee.
  • Gebruik geen geforceerd stemgebruik op en langs het veld, zoals schreeuwen

 

We trainen op de dinsdag en donderdag. Er is geen training in de duinen. Het is daar te druk in het weekend.

Lees verder

KNVB Assist Scheidsrechters nieuwsbrief maart

Beste (assistent-)scheidsrechter,

We zijn inmiddels een jaar in de ban van de Coronapandemie. Een jaar met weinig voetbalwedstrijden en veel alleen buiten sporten. Gelukkig wordt er volop gevaccineerd en komen de versoepelingen van de maatregelen op gang. Iedereen tot 27 jaar traint weer volle bak. Dit biedt de mogelijkheid om onderling wedstrijden te spelen waardoor steeds meer scheidsrechters ook actief zullen zijn. Voor iedereen van 27 jaar en ouder geldt dat er weer getraind mag worden in groepen van vier al dan wel op 1.5 meter afstand.

We zien op social media dat COVS-verenigingen het trainen ook weer oppakken. Wellicht ook een kans voor clubscheidsrechters die arbitrage-gericht willen trainen. In het trainschema van Hilco de Boer vind je leuke traingen. Lees maar eens. Helaas mogen de zalen nog niet open, dus de zaalvoetbalscheidsrechters worden nog langer op de proef gesteld.

De themabijeenkomsten voor KNVB officials zijn in volle gang. Via DugOut gaan officials, onder leiding van twee KNVB arbitrage-docenten, met elkaar in gesprek over spelregels, diversiteit, leefstijl & voeding, samenwerking en weerstand & agressie. In onderstaand artikel vertelt Sander de Brito Roque over de eerste ervaringen. Tevens starten we dit jaar een pilot met themabijeenkomsten voor verenigingsscheidsrechters. Als dit een succes blijkt, zullen we de themabijeenkomsten jaarlijks ook gaan aanbieden aan clubarbiters. 

De promotie/degredatie regeling is momenteel onderdeel van gesprek bij de collega’s Arbitrage. Deze maand nog zullen de KNVB officials hier bericht over krijgen.

Hopelijk tot snel!

 

Hans Quaars 

Verenigingsadviseur arbitrage Zuid  
 

  • KNVB Regiocup 
  • Trainingsschema’s  
  • Speeldagenkalender 
  • Themabijeenkomsten
  • Verenigingsadviseur Arbitrage
Lees verder